Archive Monthly Archives: februar 2023

Blir forskningsresultatene underminert av de kunstige forholdene forsøksmusene lever under?

I en artikkel i The NewYorker viser Sonia Shah til en rekke forskningsresultater  som reiser tvil om bruken av forsøksdyr både er representativ for mennesker og at mange forsøksresultater ikke lar seg reprodusere.  Kan forsøksmusenes kunstige leveforhold være en del av årsaken? Mye mer  kunnskap om dette temaet finner du i denne boka redigert av […]

Les hele saken

Retningslinjer for etisk behandling av forsøksdyr i atferdsforskning og undervisning

Selv om mange vitenskapelige tidsskrifter stiller krav til forskere som ønsker å publisere resultater av dyreforsøk, kan retningslinjene være mangelfull eller i liten grad kreve at forfattere oppgir slik informasjon Bruken av ville og tamme dyr i atferdsforskning reiser viktige etiske problemstillinger. Selv om mange atferdsstudier bare involverer observasjoner av dyr i deres naturlige habitat, […]

Les hele saken