Forsøksdyrkomitéens årsrapport 2020

Hva gjør Forsøksdyrkomiteen?

Her finner du informasjon om lovverket, forsøksdyrforvaltningen, bruken av forsøksdyr i Norge og en oppsummering av  komitéens arbeid de to første årene.

Last ned årsrapporten her.