Australia strammer inn bruken av forced-swim-test

I Australia har National Health and Medical Research Council (NHMRC) – den viktigste nasjonale myndigheten med ansvar for medisinsk forskning – kunngjort sin holdning til et omdiskutert dyreforsøk – forced-swim test. 

Forced-swim test ble utviklet i 1977 som en dyremodell for forskning på depresjon. Testen innebærer å plassere en mus eller rotte i en vanntank for dyp til at dyret kan stå, uten mulighet for å unnslippe. Dyret forsøker å svømme eller komme seg ut ved å klatre opp sylinderens vegger, men blir til slutt ubevegelig og flyter. Svømmingen anses som tvang fordi det ikke er en frivillig atferd. Testen måler tiden det tar før dyret blir ubevegelig. Forskere har tradisjonelt knyttet ubevegelighet i vannet til mangel på motivasjon, lik symptomer på depresjon hos mennesker. Dyremodellen er også blitt brukt i Norge. 

Forced-swim test er kontroversiell av hensyn til dyrenes velferd, men også vitenskapelig fordi overføringsverdien har vært tvilsom. National Health and Medical Research Council sin uttalelse kan leses her: https://www.nhmrc.gov.au/research-policy/ethics/statement-forced-swim-test-rodent-models