All Posts by Pagels

Grunnleggende opplæringskurs (funksjon A-D) som tilbys i Norge

Her er en oversikt over aktuelle kurs for deg som skal bruke dyr i forsøk. Funksjon A-D viser til EUs veiledningsdokument Caring for animals aiming for better science – Publications Office of the EU (europa.eu).  I. Tradisjonelle laboratoriedyr (gnagere, gris og modellfisk i biomedisinsk forskning), funksjon A, B, D.   1.CAREIN online teorikurs utviklet i samarbeid […]

Les hele saken

Australia strammer inn bruken av forced-swim-test

I Australia har National Health and Medical Research Council (NHMRC) – den viktigste nasjonale myndigheten med ansvar for medisinsk forskning – kunngjort sin holdning til et omdiskutert dyreforsøk – forced-swim test.  Forced-swim test ble utviklet i 1977 som en dyremodell for forskning på depresjon. Testen innebærer å plassere en mus eller rotte i en vanntank […]

Les hele saken

Canada forbyr testing av kosmetikk på dyr

I Canada har søkelyset på forsøksdyrenes velferd ført til stigende etterspørsel etter kosmetikk som ikke er testet på dyr.  Lovgiver har nylig vedtatt en lov som forbyr testing av kosmetikk på dyr i Canada.   Myndighetene i Canada holdt diskusjoner med kosmetikkbransjen og sentrale dyreverngrupper før de implementerte forbudet som trer i kraft 22. desember 2023. […]

Les hele saken

Vi trenger et 3R senter i Norge!

Det er over 20 år siden det politisk ble bestemt å opprette et 3R senter i Norge. Uten noen instans som jobber målrettet med dette og uten noen forskningsmidler øremerket for 3R forskning, så går utviklingen svært sakte. Etablering av Norecopa har vært et riktig steg på veien, men det er ikke tilstrekkelig i dagens […]

Les hele saken

Databaser om alternativer

Sitter du i en dyrevelferdsenhet og trenger noen nyttige tips?  En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 svarte dyrevelferdsenhetene overveldende at dere trenger mer informasjon. Derfor har Forsøkskomiteen laget en rekke korte nyhetssaker med tips til dyrevelferdshetene om hvordan de kan gjennomføre kvalitetssikring av søknadene på […]

Les hele saken

Klassifisering av belastningsgrad

Sitter du i en dyrevelferdsenhet og trenger noen nyttige tips?  En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 svarte dyrevelferdsenhetene overveldende at dere trenger mer informasjon. Derfor har Forsøkskomiteen laget en rekke korte nyhetssaker med tips til dyrevelferdshetene om hvordan de kan gjennomføre kvalitetssikring av søknadene på […]

Les hele saken

Oppsummering fra seminaret med dyrevelferdsenhetene høsten 2023

Dato: Torsdag 23.11.23. Sted: Holbergs Terrasse Kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27, Oslo.  Deltakere: 32 påmeldte (i tillegg komiteen, representanter for Mattilsynet, Norecopa og foredragsholdere)  Etter oppfordring fra komiteen hadde flere avdelinger sendt medlemmer fra sin dyrevelferdsenhet som selv ikke er PMSK, omtrent 1/3 av deltakerne. Forsøksdyrkomitéen syns dette var meget positivt, da vi ønsker å […]

Les hele saken

Harm-Benefit-analyse

Sitter du i en dyrevelferdsenhet og trenger noen nyttige tips?  En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 svarte dyrevelferdsenhetene overveldende at dere trenger mer informasjon. Derfor har Forsøkskomiteen laget en rekke korte nyhetssaker med tips til dyrevelferdshetene om hvordan de kan gjennomføre kvalitetssikring av søknadene på […]

Les hele saken

Forsøksdyrkomitéen inviterer til seminar med Dyrevelferdsenhetene

Vi inviterer til en dag med faglig input og spennende diskusjoner. Vi gjentar suksessen fra i fjord og holder et fysisk seminar, hvor dere som jobber i dyrevelferdsenhetene kan møtes og utveksle erfaringer, meninger, ideer og også etablere kontaktpunkter for samarbeid mellom dyrevelferdsenhetene. Siden møtet er kun fysisk så trenger vi å vite hvor mange som […]

Les hele saken