Bli med og lage PREPARE for fiskeforsøk!

Nå skal det utarbeides et tillegg til de populære og nyttige PREPARE-retningslinjene, spesialtilpasset for fiskeforsøk. Har du lyst å være med på prosjektet? 

PREPARE-retningslinjene (Planning Research and Experimental Procedures on AnimalsRecommendations for Excellence)  dagens lys for første gang i 2017, og har siden blitt et viktig verktøy under planlegging av dyreforsøkPREPARE-retningslinjene består av en sjekkliste for forberedelser til dyreforsøk, og skal være til hjelp med kvalitetssikring under alle stadier av forsøkeneEmnene på den tosiders sjekklisten er beskrevet i mer detalj på Norecopas nettsider om PREPARE, som oppdateres regelmessig med nye ressurser. Sjekklisten er oversatt til 25 språk. 

Her kan du se en kort video om PREPARE. 

Nå skal PREPARE utvides med et tillegg som er spesialtilpasset for fiskeforskere, for å hjelpe dem å finne ressursene de trenger når fiskeforsøk planlegges. Har du lyst til å være med og utvikle dette, mot betaling? Ta kontakt med Norecopas sekretær, Adrian Smith (adrian.smith@norecopa.no) for mer informasjon.