Blir forskningsresultatene underminert av de kunstige forholdene forsøksmusene lever under?

I en artikkel i The NewYorker viser Sonia Shah til en rekke forskningsresultater  som reiser tvil om bruken av forsøksdyr både er representativ for mennesker og at mange forsøksresultater ikke lar seg reprodusere.  Kan forsøksmusenes kunstige leveforhold være en del av årsaken?

Mye mer  kunnskap om dette temaet finner du i denne boka redigert av José Sánchez-Morgado og Aurora Brønstad