Databaser om alternativer

Sitter du i en dyrevelferdsenhet og trenger noen nyttige tips?  En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 svarte dyrevelferdsenhetene overveldende at dere trenger mer informasjon. Derfor har Forsøkskomiteen laget en rekke korte nyhetssaker med tips til dyrevelferdshetene om hvordan de kan gjennomføre kvalitetssikring av søknadene på best mulig måte.  

Visste du at det finnes databaser om alternativer til bruk av levende dyr i forsøk? Det finnes store mengder av alternativer der ute, men hvor skal man begynne å lete? Her følger noen forslag på noen databaser som kan hjelpe deg i gang:  

DB-ALM (Database on Alternative Methods) ved European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing (EURL ECVAM) er en database på alternative metoder utviklet av eksperter innenfor avansert toksikologi testing uten bruk av dyr.  

Følg linken til databasen her: https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/b7597ada-148d-4560-9079-ab0a5539cad3 

Altweb (the Alternatives to Animal Testing Web Site) ved Johns Hopkins University Center for Alternatives to Animal Testing viser nyheter, informasjon og ressurser til alternativer.  

Følg linken til databasen her: https://caat.jhsph.edu/ 

NORINA (A Norwegian Inventory of Alternatives) er en engelsk-språklig database over omtrent 3000 audiovisuelle hjelpemidler som kan brukes som alternativer eller hjelpemidler til bruk av dyr i undervisning og trening. 

Følg linken til databasen her: https://norecopa.no/norina-database 

 InterNICHE Alternatives Database er en søkbar database med modeller, simulatorer, dataprogrammer, videoer og andre produktr som kan erstatte dyr i biologisk forskning, medisinsk og veterinærmedisinsk opplæring.  

Følg linken til databasen her: http://www.interniche.org/en/alternatives