Forsøksdyrkomitéen har fått et mandat

Da Forsøksdyrkomitéen ble opprettet i 2019 av Landbruks- og matdepartementet, fikk komiteen ikke noe spesifikt mandat: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17864405/norge-har-etablert-nasjonal-komite-for-beskyttelse-av-forsoksdyr?publisherId=10773547 

I 2021 utviklet komiteen et utkast til mandat som ble oversendt til departementene (LMD og NFD). 

I januar 2024 mottok komiteen et svar fra LMD, hvor mandatet godkjennes:
Svar på henvendelse fra Forsøksdyrkomitéen fra LMD

Les mandatet her:  Mandat