Invitation to an online meeting on 3Rs and Best Practice in Wild Bird Research

Forsøksdyrkomiteen inviterer til seminar med Dyrevelferdsenhetene

Vi inviterer til en dag med faglig input og spennende diskusjoner.
I år blir det endelig et fysisk møte, hvor dere som jobber i dyrevelferdeenhetene kan møtes og utveksle erfaringer, meninger, ideer  og også etablere kontaktpunkter for samarbeid mellom dyrevelferdsenhetene. Siden møtet er kun fysisk i år trenger vi å vite hvor mange som ønsker å delta derav påmelding.

Sted: Holberg Terrasse kurs og konferansesenter, Stensgata 27, Oslo
Tid: 22. november, kl 10-15.

Påmeldingsfrist:    04.nov.22    – send påmelding til: post@forsoksdyrkomiteen.no
Vennligst oppgi allergier/matintoleranse.

Mer detaljert program kommer snart.
Seminaret er gratis og inkluderer lunsj!

Sett av dagen i kalenderen!