Forsøksdyrkomitéen på besøk ved Komparativ medisin OUS

I slutten av april besøkte Forsøksdyrkomitéen avdeling for Komparativ medisin ved Oslo Universitetssykehus (KPM OUS). Vi besøkte seksjonen ved Rikshospitalet.  

Først fikk vi en introduksjon om seksjonene ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, som siden 2011 er organisert under samme avdeling og med felles avdelingsleder.  

Vi fikk så en omvisning ved gnageravdelingen MDU på Rikshospitalet.  Forskningsteknikerne demonstrerte hvordan de bruker rør til forbedret håndtering av mus ved burskift og hvordan de trener opp rotter til å bli vant til håndtering før de brukes i undervisningen til praksiskurset CAREIN.  

Vi fikk også se lokalene ved stordyravdelingen, det sto ikke dyr oppstallet når vi var på omvisning.   

Etter omvisningen fikk vi møte medlemmene i OUS sin dyrevelferdsenhet til felles diskusjon og ideutveksling.  

Forsøksdyrkomitéen ønsker å takke alle involverte fra OUS som tok godt imot oss og bidro til en lærerik dag.