Forsøksdyrlære: Kurs for forskere og teknikere som skal jobbe med forsøksdyr

Er du forsker, PhD-student eller tekniker som skal jobbe med forsøksdyr? Trenger du kompetanse innen forsøksdyrlære og dyreforsøk? Forsøksdyrkomiteen har laget en oversikt over forsøksdyrkurs. Det er en rekke dyreforsøkskurs som kjøres i Norge høsten 2022.

Forsøksdyrlære, Universitetet i Oslo (UiO):

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/

Kursdato august 2022:

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/h22/index.html

Praksis på gnager, gris og fisk:

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/

Kursdato september 2022:

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/h22/index.html

Forsøksdyrlære, Universitetet i Bergen (UiB):

kursdato september 2022:

https://www.uib.no/en/rg/animalfacility/63395/course-laboratory-animal-science

Vivarium tilbyr praksis på gnager.

Oppdateringskurs for forskere som tok forskerkurset før 2015:

https://org.uib.no/dyreavd/LASeducationUpdate5years.html

Kontakt: dyreavdelingen@uib.no

Forsøksdyrlære, Universitetet i Tromsø (UiT):

Forsøksdyrkurs holdes hvert vårsemester:

https://en.uit.no/infrastruktur/enhet?p_document_id=669778

Kurset har moduler for både gnager og ville dyr/feltforsøk.

Kontakt: siri.knudsen@uit.no

Forsøksdyrlære, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

https://www.ntnu.edu/studies/courses/NEVR8014#tab=omEmnet

Kontakt: siv.eggen@ntnu.no

Forsøksdyrlære, Nord universitet:

Forsøksdyrkurs for PhD-studenter innenfor akvatisk biovitenskap januar 2023:

https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/DR443Fv1.aspx

Kontakt: ioannis.vatsos@nord.no

Forsøksdyrlære, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):

Ingen nye kurs er annonsert for kommende studieår. Kursdatoer publiseres her:

https://www.nmbu.no/studier/evu/kurstilbud?field_sevu_course_category_tid=42

Kontakt: sevu@nmbu.no

Disse kursene ble kjørt i 2018 og 2019:

https://www.nmbu.no/course/VH-LAB?studieaar=2019

https://www.nmbu.no/emne/VU-LAB160?studieaar=2018