Grunnleggende opplæringskurs (funksjon A-D) som tilbys i Norge

Her er en oversikt over aktuelle kurs for deg som skal bruke dyr i forsøk.
Funksjon A-D viser til EUs veiledningsdokument Caring for animals aiming for better science – Publications Office of the EU (europa.eu). 

I. Tradisjonelle laboratoriedyr (gnagere, gris og modellfisk i biomedisinsk forskning), funksjon A, B, D.  

1.CAREIN online teorikurs utviklet i samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT). UiB fungerer som vertsinstitusjon: 

CAREiN – Course in Animal Research (pig, rodent and model fish) | The Laboratory Animal Facility | UiB  

2. CAREIN praktisk trening 

Personer som skal utføre prosedyrer på dyr, må kombinere teorikurset med praktisk trening, følg lenkene for informasjon om praksis ved de ulike lærestedene:
Praksis ved NTNU
Praksis ved UiB
Praksis ved UiO
Praksis ved UiT 

II. Fisk, funksjon A, B, D

1. Online teorikurs arrangert av Universitetet i Bergen (LAS 301+ LAS 303) 

LAS 301 Core module | The Laboratory Animal Facility | UiB
LAS 303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk | Dyreavdelingen | UiB 

2. Teoretisk og praktisk kurs arrangert av Nord universitet, Bodø (fysisk oppmøte) 

Principles in Animal Experimentation – DR443F (nord.no)

3. Kurs arrangert av UiT (fysisk oppmøte) 

 BIO-3503 | Aquatic animal welfare UiT
 

III. Produksjonsdyr (landbruksvitenskap), funksjon A 

Teorikurs arrangert av NMBU (fysisk oppmøte)  

Course code HFE314 | NMBU 

IV. Vilt ( pattedyr og fugl ), funksjon A og B

Online-kurs arrangert av UiT.
HEL-6320 For wildlife/field work research | UiT 

NB! Kurset flyttes til NMBU i 2024. Ved spørsmål, ta kontakt med siri.kristine.knudsen@nmbu.no