Harm-Benefit-analyse

Sitter du i en dyrevelferdsenhet og trenger noen nyttige tips?  En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 svarte dyrevelferdsenhetene overveldende at dere trenger mer informasjon. Derfor har Forsøkskomiteen laget en rekke korte nyhetssaker med tips til dyrevelferdshetene om hvordan de kan gjennomføre kvalitetssikring av søknadene på best mulig måte.  

Å gjennomføre en harm-benefit-analyse kan være nyttig når du kvalitets sikrer en søknad: 

Når man gjør en vurdering om et dyreforsøk skal gjennomføres eller ikke, skal man vurdere all belastning (harms) som dyret må gå igjennom opp mot fordelene (benefits) som forskningen kan oppnå. Men hvordan gjør man dette på en korrekt og objektiv måte? I 2016 publiserte en arbeidsgruppe for AALAS og FELASA en metode for dette. Dette er et enkelt system hvor man blir ledet gjennom en liste av de viktigste temaene og hvordan man skal gradere dem. 

Les artiklene om harm-benefit-analysen: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0023677216642398  og https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0023677216642397