Hva ønsker dyrevelferdsenhetene råd og informasjon om fra Forsøksdyrkomiteen?

Forsøksdyrkomiteen har  nylig gjennomført en spørreundersøkelse til alle norske dyrevelferdsenheter hvor vi ville kartlegge hvilke behov for råd og informasjon de hadde fra oss. Vi mottok 48 svar fra de 117 spurte representantene. Av disse jobbet mange med fisk, men alle dyregrupper var representert.

Nærmere 80% syntes det var viktig eller veldig viktig å få råd om bruk av dyr til forskningsformål, og nesten 50% ønsker råd om hold og stell av forsøksdyr.  Under 20% ønsket råd om anskaffelse og oppal av forsøksdyr.

Det var svært stort behov for å få råd om de tre R-ene, med “Refinement” på topp (91%), etterfulgt av “Reduction” (81%) og “Replacement” (63%).

Respondentene hadde stort behov for råd om beste praksis (96%), hjelp til å kvalitetssikre søknader (87%) og eksempler på gode forsøksdyrsøknader (83%), samt informasjon om  viktige kommende kurs og konferanser (83%).

Av de som svarte ønsket 75% også at det ble tilrettelagt for fysiske møter hvor de som jobbet i dyrevelferdsenhetene kunne utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Mer enn halvparten hadde ønske om digitale kommunikasjonsplattformer mellom de ulike dyrevelferdsenhetene, komiteen og forvaltningen,  og en “ofte stilte spørsmål” svarside på komiteens nettsider

Det norske 3R-senteret Norecopa er i dag  en viktig informasjonskilde for  dyrevelferdsenhetene. Mer enn halvparten av representantene svarte at informasjon om de tre R-ene, design av dyreforsøk, opplæring og trening, gjennomføring og rapportering, lovgivning og alternativ til dyreforsøk, var viktige tema.

Her kan du se resultatene fremstilt grafisk:
Resultater for spørreundersøkelse til dyrevelferdsenhetene