Hvordan jobber svenskene med 3R?

Mens vi fortsatt venter på etableringen av et norsk 3R senter,  gratuler vi Sveriges 3R-center med 5-årsjubileumet !   Her er et nyhetsbrev som oppsummerer hva svenskene  har arbeidet med de første 5 årene.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: