Informasjon om 3R: Reduksjon

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Reduksjon: 

Reduksjon omfatter måter man kan redusere antall levende dyr som brukes til forskning, for eksempel ved å gjennomføre pilotforsøk for å innhente informasjon før man starter hovedforsøket og å bruke korrekt statistisk analyse til å beregne korrekt antall dyr man trenger i forsøket. 

Her er et eksempel på hvordan man kan lære å bruke korrekt design i dyreforsøk: 

Michael Festing er en statistiker med internasjonal betydning innenfor bruken av forsøksdyr. Han har publisert over 200 artikler innenfor blant annet genetikk og boka «The Design of Animal Experiments», publisert av SAGE Publishing i 2016. Boka er rettet mot å lære forskere hvordan man designer et dyreforsøk for optimalt resultat.  

For mer informasjon, se forlagets nettside: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-design-of-animal-experiments/book252408%20 

Lab Animal har også publisert en artikkel av Richter, hvor en endring i forskningsmetodikk som kan føre til reduksjon i bruken av dyr blir diskutert https://www.nature.com/articles/s41684-023-01308-9?mc_cid=e6e2d07db2&mc_eid=bcce311866 

 

English:

Information about 3R: Reduction. 

Are you a researcher and would like more information about the 3Rs? One of the tasks of the Norwegian national committee is to shear knowledge and the results from the survey we conducted in 2019 were clear about the need for more information about the 3Rs. Therefore, the committee have produced three short news pieces about the 3Rs, this time it`s Reduction: 

Reduction include ways to reduce the number of animals used in research, for example by conducting a pilot study to collect information and using appropriate statistical analysis to calculate the number of animals needed in the experiment to reach statistical power. 

Here is an example on how you can learn to use appropriate design in laboratory animal research: 

Michael Festing is a statistician with international recognition in the use of laboratory animals. He has published over 200 papers on genetics and related issues and the book «The Design of Animal Experiments», published by SAGE Publishing i 2016. The book intends to teach researchers how to design a laboratory animal experiment for optimal results.  

 For more information, go to the publisher`s web page: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-design-of-animal-experiments/book252408%20