Klassifisering av belastningsgrad

Sitter du i en dyrevelferdsenhet og trenger noen nyttige tips?  En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 svarte dyrevelferdsenhetene overveldende at dere trenger mer informasjon. Derfor har Forsøkskomiteen laget en rekke korte nyhetssaker med tips til dyrevelferdshetene om hvordan de kan gjennomføre kvalitetssikring av søknadene på best mulig måte.  

Hvordan skal man klassifisere et forsøks belastningsgrad? 

At forskeren har valgt korrekt belastningsgrad i forsøket sitt er veldig viktig. Hvordan skal man gjøre dette på en korrekt og objektiv måte? I 2018 publiserte en arbeidsgruppe for FELASA/ECLAM/ESLAV en rapport, hvor de gir en veiledning til hvordan man kan gjøre dette. I tillegg gir Forsøksdyrforskriften definisjonene på belastningsgrad i vedlegg B og viser flere eksempler på typiske forsøk og deres korrekte belastningsgrad. Dette kan være nyttig for både forskeren å vite om når hen skal skrive søknaden, og for deg når du skal kvalitets sikre søknaden.  

 Les artikkelen om klassifisering av belastningsgrad: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0023677217744587 og for å se vedlegg B, se nederst i Forsøksdyrforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761?q=fors%C3%B8ksdyr.