Nederlandske myndigheter satser over 1 milliard kroner på dyrefri forskning

Det nederlandske National Growth Fund investerer 124,5 millioner euro i overgangen til dyrefrie innovasjoner innen biomedisin. Midlene vil akselerere utviklingen av dyrefrie medisinske løsninger gjennom det nye Centre for Animal-Free Biomedical Translation (CPBT). Dette vil gi økonomiske og sosiale fordeler med bedre medisiner og mindre dyreforsøk. CPBT vil etablere et senter for utvikling og formidling av dyrefrie biomedisinske innovasjoner, med fokus på sykdommer som cystisk fibrose, leddgikt og astma. Senteret vil også tilby opplæring og støtte for å fremme aksept og bruk av dyrefrie løsninger, og styrke Nederland sin økonomiske posisjon. 

https://www.uu.nl/en/news/dutch-national-growth-fund-invests-1245-million-in-transition-to-animal-free-innovation