Norecopa`s nyhetsbrev

Norecopa er Norges nasjonale 3R-plattform for å fremme «de 3 R-ene» (Replacement, Reduction, Refinement) i forbindelse med dyreforsøk, og gir jevnlig ut nyhetsbrev med mye nyttig informasjon.

I siste nyhetsbrev  (7-2021 (norecopa.no)) er det flere interessante tema som:

  • ny bevilgning til Norecopa som norsk 3r plattform i 2022
  • nytt fra andre 3r sentre

Viste du at det er mulig å abonnere på Noecopas nyhetsbrev? For mer her – Newsletters (norecopa.no)