Ny komité for beskyttelse av forsøksdyr opprettet

Norge har etablert en nasjonal komité for beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål som skal være et rådgivende organ for både Mattilsynet og virksomhetene som driver med dyreforsøk.

 – Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet, sier Tore S. Kristiansen, som skal lede komitéen. – Norge er en storforbruker av forsøksdyr og vi har mye å lære av de andre europeiske landene når det gjelder både å bedre og begrense bruken av forsøksdyr.

Forsøksdyrkomiteen skal jobbe for å fremme det som til enhver tid er beste praksis på forsøksdyrfeltet. Den skal også holde kontakt med de andre nasjonale forsøksdyrkomiteene. Alle land i EØS og EU skal ha en komité for beskyttelse av forsøksdyr. 

Den som planlegger å bruke dyr i forsøk, og tror at dyret vil få belastninger som er tilsvarende eller større enn et nålestikk, må søke om tillatelse fra Mattilsynet.Det er fremdeles Mattilsynet som skal behandle alle søknader om bruk av forsøksdyr og føre tilsyn med forsøksdyrenhetene.