Nytt kapittel om forsøksdyr i Fiskehelserapporten 2022

Fiskehelserapporten 2022 fra Veterinærinstituttets gir en grundig status over fiskehelse og -velferd i Norge.  Denne gangen har de også skrevet et kapittel om bruken av forsøksfisk,  hvor de også støtter etablering av et norsk 3R senter:

«Til tross for vårt høye og økende forbruk av forsøksdyr (gjelder også landdyr), mangler Norge fortsatt et nasjonalt 3R-senter. Dette står i kontrast til våre skandinaviske naboland og flere andre land i Europa. Et slikt senter kan fremme forskning innen alternativer til dyreforsøk og sikre at kunnskap om dyreforsøk gjøres kjent. Bedre kunnskapsdeling, også om negative resultater, vil kunne forhindret at dyreforsøk repeteres unødvendig. Dette vil også gagne forsøksdyrforvaltningen.«