Nyttige tips til forskere

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R’ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R’ene (erstatning, reduksjon og forbedring).

Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R’ene, denne gangen er det Erstatning:

 

Informasjon om 3R: Erstatning

Erstatning omfatter alle forsøksmetoder hvor man bruker et alternativ istedenfor å bruke levende dyr. Det kan være celler eller datasimuleringer og mange institusjoner bruker dette i utstrakt form.

Her er et eksempel på et alternativ som er på vei fram innenfor toksikologi:

Det tyske selskapet TissUse er i verdenseliten innenfor arbeid med chips hvor man kan gjennomføre toksikologi testing på cellenivå, uten bruk av levende dyr. Chipene er nå så avansert at de består av et system med opptil fire organer: Tarm, lever, nyre og nerveceller. Selskapet utvikler også en ny chip som skal inkludere alle organsystemer i kroppen og skal kunne spesifiseres etter kjønn og sykdomsmodeller. Selskapet mener at dette vil revolusjonere måten vi utvikler medisiner på.

Les mer på selskapets nettside.

 

English:

Information about 3R: Replacement

Are you a researcher and would like more information about the 3Rs? One of the tasks of the Norwegian national committee for the protection of animals used for scientific purposes is to share knowledge and a survey we conducted in 2019 clearly showed a need for more information about the 3Rs (Replacement, Reduction and Refinement). Therefore, the committee have produced three short news pieces about the 3Rs, this time it is Replacement:

Replacement include all research methods using alternatives instead to the use of live animals. It can be cells or computer simulations and many research institutions use such methods extensively.

Here is an example of an alternative that is making headlines in the field of toxicology:

The German company TissUse is leading the world in producing chips that can perform toxicology testing at cell level, without using live animals. The chips are now so advanced that they include systems of up to four organs: Intestine, liver, kidney and neuronal tissue. The company is developing a new chip that will include all organ systems in the body and that can be personalized for gender and disease models. The company`s vision is to revolutionize the way we develop medical drugs.

Learn more about TissUse.