Nettmøte i European National Committee Network (ENCN)

ENCN er et nettverk som består av alle de europeiske nasjonale komitéene og skal fremme kommunikasjon og samarbeid mellom landene. De har hatt årlige møter siden 2018, den norske komitéen deltok for første gang i 2019. Årets møte ble holdt online 4. april, organisert av den polske komitéen. 40 personer fra 13 land deltok. En representant fra EU kommisjonen var også til stede.

Temaer som ble diskutert var

  • Fordeler og ulemper med bruk av dyremodeller i forskning på humane sykdommer.
  • Krav for opplæring av fagfolk som skal jobbe med forsøksdyr.
  • Nødvendigheten av dyreforsøk under utviklingen av medisiner.
  • 3R: Diskusjon av forskjellige alternative og reduserende metoder.
  • Forskjellige tolkninger av Forsøskdyrdirektivet i for eksempel godkjenning av søknader, rapportering, gebyrer ol.

Ressurser:

EURL ECVAMs oversikt over validerte test-metoder

EURL ECVAM sin database over alternative metoder:

EU kommisjonen sin rapport for antall dyr brukt til forskning for 2020