Oppsummering av Forsøksdyrkomitéens nettmøter med dyrevelferdsenhetene

Komiteen ønsker å takke foredragsholdere og alle fra dyrevelferdsenhetene som deltok på nettmøtene, vi fikk i gang noen veldig nyttige diskusjoner rundt mange spennende temaer.  Her følger en liten oppsummering. 

 

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med gnagere / produksjonsdyr:  

Tirsdag 19.10.21. 

17 kursdeltakere deltok i tillegg til representanter fra Forsøksdyrkomiteen og Forsøksdyrforvaltningen. 

Møtet startet med en kort introduksjon om Forsøksdyrkomiteen av leder Tore Kristiansen. Det ble etterfulgt av et innlegg om organisering av dyrevelferdsenheten på en gnageravdeling av Henrik Rasmussen, leder for OUS, og deretter av et innlegg om arbeidet i dyrevelferdsenheten som jobber med produksjonsdyr av Kristian Hoel, leder ved VI. 

Etter innleggene ble den siste timen brukt på spørsmål og diskusjon. Temaer rundt praktiske løsninger for kvalitetssikring av søknader, dyrefri produksjon av antistoff og scoring-skjema ble diskutert. Det framkom tydelig at de forskjellige dyrevelferdsenhetene organiserer arbeidet sitt på forskjellig vis.  

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med fisk / villfisk:  

Onsdag 20.10.21.  

27 personer deltok i tillegg til representanter fra Forsøksdyrkomiteen og Forsøksdyrforvaltningen. 

Møtet startet med en kort introduksjon om Forsøksdyrkomiteen av leder Tore Kristiansen og etter det hadde han et innlegg om overgang til forskning uten forsøksdyr med tanke på fisk. Så var det et innlegg om humane endepunkter på fisk av Gunvor Knudsen ved Forsøksdyrforvaltningen. 

Etter innleggene ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Spørsmål rundt humane endepunkt, merkingsmetoder og midler til forskning på alternativer på fisk ble diskutert.  

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med ville dyr og fugl / feltforsøk:  

Tirsdag 26.10.21.  

10 personer deltok i tillegg til representanter fra Forsøksdyrkomiteen og Forsøksdyrforvaltningen. 

Møtet startet med en kort introduksjon om Forsøksdyrkomiteen av leder Tore Kristiansen. Så holdt Heidi Bugge fra Forsøksdyrforvaltningen et innlegg om humane endepunkter i forsøk med viltlevende dyr. Deretter gav Bjørnar Stavenes fra hovedkontoret i Mattilsynet en oversikt over hva de foreløpig har på blokka hva gjelder ny forskrift om forvaltningsmerking av vilt 

Etter innleggene ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Bland annet ble temaer rundt hvordan vi måler stress, merking av for eksempel syke dyr, grensen mellom forvaltningsmerking og forsøk og bruk av medhjelper til medikamentell immobilisering diskutert.