Invitation to an online meeting on 3Rs and Best Practice in Wild Bird Research

Program til seminar med dyrevelferdsenhetene 22. november – utsatt frist for påmelding til 11.nov.

Vi inviterer til en dag med faglig input og spennende diskusjoner.
I år blir det endelig et fysisk møte, hvor dere som jobber i dyrevelferdeenhetene kan møtes og utveksle erfaringer, meninger, ideer  og også etablere kontaktpunkter for samarbeid mellom dyrevelferdsenhetene. Siden møtet er kun fysisk i år trenger vi å vite hvor mange som ønsker å delta derav påmelding.

Sted: Holberg Terrasse kurs og konferansesenter, Stensberggata 27, Oslo
Tid: tirsdag 22. november, kl 10-15.

Program

Vi starter dagen med to spennende innlegg med disse temaene:

  • Dokumentasjon av opplæring: Tips og triks fra en forsøksfiskavdeling om hvordan man kan lage et system for dokumentasjon av opplæring.
  • Kvalitetssikring av søknader: Vi får gode råd om hvordan Dyrevelferdsenheten kan jobbe med kvalitetssikring av søknader.

Etter lunsj blir det spennende gruppediskusjoner med anledning til å bli bedre kjent med andre Dyrevelferdsenheter og utveksle erfaringer, meninger og ideer.

Utsatt påmeldingsfrist: fredag 11.11.22

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj!

Send påmelding til: post@forsoksdyrkomiteen.no

Vennligst oppgi allergier/matintoleranse.