Nytt kapittel om forsøksdyr i Fiskehelserapporten 2022

Fiskehelserapporten 2022 fra Veterinærinstituttets gir en grundig status over fiskehelse og -velferd i Norge.  Denne gangen har de også skrevet et kapittel om bruken av forsøksfisk,  hvor de også støtter etablering av et norsk 3R senter: «Til tross for vårt høye og økende forbruk av forsøksdyr (gjelder også landdyr), mangler Norge fortsatt et nasjonalt 3R-senter. […]

Les hele saken

Blir forskningsresultatene underminert av de kunstige forholdene forsøksmusene lever under?

I en artikkel i The NewYorker viser Sonia Shah til en rekke forskningsresultater  som reiser tvil om bruken av forsøksdyr både er representativ for mennesker og at mange forsøksresultater ikke lar seg reprodusere.  Kan forsøksmusenes kunstige leveforhold være en del av årsaken? Mye mer  kunnskap om dette temaet finner du i denne boka redigert av […]

Les hele saken

Retningslinjer for etisk behandling av forsøksdyr i atferdsforskning og undervisning

Selv om mange vitenskapelige tidsskrifter stiller krav til forskere som ønsker å publisere resultater av dyreforsøk, kan retningslinjene være mangelfull eller i liten grad kreve at forfattere oppgir slik informasjon Bruken av ville og tamme dyr i atferdsforskning reiser viktige etiske problemstillinger. Selv om mange atferdsstudier bare involverer observasjoner av dyr i deres naturlige habitat, […]

Les hele saken

31. Januar 12:00 – Lunch webinar: Systematic reviews to reduce animal experimentation

Sveriges 3-R Senter har invitert  Merel Ritskes-Hoitinga, professor i evidensbasert overgang til dyrefrie innovasjoner,  ved Universitetet i Utrecht, til å snakke om hvordan vi kan forbedre bruken av forskningsresultater og bruke systematiske litteraturstudier for å redusere bruken av dyreforsøk.  Link til påmelding til og mer info om seminaret finner du her. Mer info om foredragsholderen […]

Les hele saken