Raffinert metode for å hente genmateriale fra fisk

Forsøksdyrkomitéen anbefaler validering av en forbedret metode for å hente DNA-materiale fra fisk i forsøk.

Finneklipping og vevsprøver er de mest vanlige metodene for å samle DNA fra fisk i dyreforsøk. Det er imidlertid utviklet en raffinert og mindre belastende metode som benytter hud- og slimprøver fra fisken, fremfor finneklipping. Slimprøver kan eksempelvis hentes ved bruk av en bomullspinne eller filterpapir som strykes eller legges på fiskens slimlag («skin swab»).

Mindre stressende

Teknikken kan benyttes med flere ulike fiskearter og DNA-teknikker, og er vist å være mindre invasiv og stressende enn finneklipping. I tillegg til å være raskere, billigere og tryggere, viser det seg at metoden kan redusere variasjon i forsøkene og dermed bidra til å redusere antallet dyr som brukes.

Behov for validering

Til tross for at denne metoden har vært tilgjengelig i en årrekke virker den ikke å være velkjent eller utbredt. Finneklipping fremdeles er en vanlig metode for å hente ut DNA i søknader om å gjennomføre forsøk med fisk i Norge. Forsøksdyrkomitéen ser et behov for at slimprøve-metoden valideres for de mest brukte artene og DNA-analyseteknikkene i forsøk der DNA hentes fra fisk i Norge. Komitéen har derfor skrevet en uttalelse til Mattilsynet, hvor Mattilsynet oppfordres til å stimulere til forskning som validerer metoden for de vanligste artene og DNA-analyseteknikkene som brukes i forsøk med fettfinneklipping for DNA-uthenting i Norge. Komitéen påpeker også at brukere av fettfinneklipping for DNA- analyse at disse har et ansvar for å validere alternative metoder, slik som slimprøveteknikken.

Les hele uttalelsen her.