Rapport om hold og håndtering av oppdrettslaks

The National Farm Animal Care Council (NFACC) i Canada utgir » Code of Practice» som er nasjonale retningslinjer for hold av produksjons dyr. NFACC har nå utgitt «Code of Practice» for Farmed Salmonides.

For mer om «Code of Practice» og dokumentet her.