Senatet i USA godkjenner lovverk som åpner for medisinutvikling uten dyreforsøk

I slutten av september vedtok et enstemmig senat i USA en ny lov som vil få slutt på utdaterte krav om dyreforsøk i forbindelse med utvikling av eksperimentelle medisiner før de kunne brukes på mennesker i kliniske studier.

Medisinutviklere har dermed muligheten til å kun bruke moderne vitenskapelige metoder uten bruk av forsøksdyr. Forskere vil fortsatt kunne bruke forsøksdyr, men vil ha muligheten til å unngå dyreforsøk der forsvarlige alternative metoder finnes.

Lovendringen ble fremmet av senator Cory Booker som uttalte: –«Gjennomføringen av lovforslaget mitt vil unngå unødvendig lidelse for utallige forsøksdyr, nå som eksperimentell medisintesting kan gjøres med moderne ikke-dyrealternativer som er mer vitenskapelig relevante. Denne lovgivningen bringer oss ett skritt nærmere slutten på den grusomme praksisen med unødvendig dyreforsøk.»

Les mer:

https://patch.com/new-jersey/newarknj/proposed-law-would-end-cruel-drug-tests-animals-cory-booker-says

https://www.booker.senate.gov/news/press/booker-celebrates-passage-of-fda-modernization-act-to-ban-animal-testing-mandates

Illustrasjon Shutterstock: Human cells on a chip