Tips til dyrevelferdsenhetene

Tips til dyrevelferdsenheter som arbeider med fisk

Mattilsynet har utarbeidet en veileder som skal bidra til å etablere en felles forståelse for hva som ligger i lov- og forskriftskrav om velferd hos fisk og andre akvatiske dyr ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv.

Med veilederen ønsker man å bidra til at metoder som brukes og utvikles i akvakulturnæringen og i annen næringsvirksomhet med akvatiske dyr, skal være egnet ut fra hensynet til dyrenes velferd.

Se veileder her