Uttalelse om alternativer til påvisning av toksin fra Clostridium botulinum

Den 9. juni 2021 fikk Forsøksdyrkomitéen en henvendelse fra Forsøksdyrforvaltningen hvor de ba komitéen om å utrede alternativene til påvisning av toksin fra Clostridium botulinum og ba om en uttalelse om hvordan vi kan gå over til dyrefrie metoder i Norge, og hvor raskt dette kan gjøres.

Forsøksdyrkomitéen har nå uttarbedet en uttalelse og oversendt denne til Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet. Komitéen vektlegger at de 3R´ene (replace, reduce og refine) og skal etterstrebes innenfor alle felt i forsøksdyrbransjen. Så fort det finnes gode alternativer hvor levende dyr ikke benyttes, så skal disse alternativene tas i bruk. Det anbefales at Forsøksdyrforvaltningen avslår søknader om bruk av levende dyr til påvisning av botulinumtoksin.

Lese hele uttalelsen her.