Uttalelse om dyrefri produksjon av antistoffer

I februar 2021 ba Forsøksdyrforvaltningen Forsøksdyrkomitéen om en uttalelse angående anbefalingen fra EURL ECVAM om dyrefri produksjon av antistoffer. I tillegg ble det bedt om at temaet ble tatt opp på neste møte med European National Committee Network(ENCN).

Forsøksdyrkomitéen har nå uttarbedet en uttalelse og oversendt denne til Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet. Det anbefales blant annet at når det finnes gode alternativer til bruk av forsøksdyr skal disse tas i bruk og at Forsøksdyrforvaltningen følger EURL ECVAM sin anbefaling og avslår søknader om bruk av levende dyr til produksjon av både monoklonale og polyklonale antistoffer hvis det finnes vitenskapelig akseptable alternativer.

Lese hele uttalelsen her.