Vi trenger et 3R senter i Norge!

Det er over 20 år siden det politisk ble bestemt å opprette et 3R senter i Norge. Uten noen instans som jobber målrettet med dette og uten noen forskningsmidler øremerket for 3R forskning, så går utviklingen svært sakte. Etablering av Norecopa har vært et riktig steg på veien, men det er ikke tilstrekkelig i dagens format og med dagens økte bruk av forsøksdyr. I 2020 publiserte Forsøksdyrkomitéen en uttalelse hvor vi anbefaler opprettelsen av et nasjonalt, statlig finansiert 3R senter som vil kunne koordinere innsats fra alle involverte aktører og fremskynde utviklingen av alternativer til dyreforsøk: https://www.forsoksdyrkomiteen.no/behov-for-utredning-om-forskning-uten-forsoksdyr-og-et-nasjonalt-3r-senter/ 

I oktober 2023 sendte Norecopa et notat til Nærings- og fiskeridepartementet om etableringen av et 3R senter: https://norecopa.no/3rsenter 

Og i november 2023 leverte MDG et representantforslag til Stortinget for å opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004977 

I desember 2023 ble forslaget stemt ned. Her er svaret fra statsråden: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2023-2024/inns-202324-098s-vedlegg.pdf 

Her er videoen fra debatten i Stortinget:  https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?meid=11261&del=1&rtid=085800&msid=19506 

Etter dette sendte Forsøksdyrkomitéen et brev til statsråden, les brevet her: Uttalelse fra Forsøksdyrkomiteen om debatten i Stortinget om 3R senter (20.12.23) endelig.

 

Andre land i EU som allerede har 3R sentre: 

Sverige: https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/forsoksdjur-och-djurforsok/sveriges-3r-center 

Danmark: https://3rcenter.dk/ 

Nederland: https://www.uu.nl/en/organisation/3rs-centre 

Portugal: https://3rknowledge.i3s.up.pt/ 

Tyskland: https://www.bf3r.de/https://www.the3rs.uni-tuebingen.de/en/,

https://en.3r-rn.de/ 

Sveits: https://swiss3rcc.org/ 

En global oversikt over 3R-sentre finnes på https://norecopa.no/global3r#members=Replacement,Reduction,Refinement&ints=