Vilt og dyrevelferd – gråsone mellom forskning og forvaltning

Her er et tips om en nylig utgitt e-bok om vilt og dyrevelferd (gratis nedlastning).

Boken inneholder artikler om flere forskjellige emner rundt dyrevelferd og vilt, slik som bevaringstiltak, viltforskning, jakt og fiske.

Det er spesielt én av artiklene vi ønsker å trekke fram da dette temaet kom opp under Forsøksdyrskomitéens viltmøte med dyrevelferdsenhetene i høst: The dividing line between wildlife research and managment – implications for animal welfare, skrevet av Johan Lindsjö ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) m.fl. Artikkelen omhandler gråsonen mellom dyreforsøk og viltforvaltning når det kommer til dyrevelferd. Forfatterne trekker fram eksempler fra Sverige, men tematikken er også høyst relevant for Norge.

I artikkelen beskriver svenske forskere sin bekymring for at gråsonen som er skapt mellom dyreforsøk og viltforvaltning gir grobunn for usikkerhet og dyrevelferdsproblemer. Et vilt dyr kan i dag fanges og merkes av forvaltningshensyn uten dyreetisk godkjenning, mens hvis formålet er forskning vil den samme prosedyren  kreve godkjenning. Dette til tross for at dyret utsettes for den samme behandlingen. I teorien er det derfor i Sverige ikke lov å bruke data fra dyr håndtert for forvaltningsformål til forskning, da de mangler dyreetisk godkjenning.

Forskerne argumenterer for at både forsknings- og forvaltningsprosedyrer som angår ville dyr bør gjennomgå samme kontroll for å sikre dyrevelferd og forenkle innsamling av data.

Les mer: