Kontakt

Send oss en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med oss.

E-post: post@forsoksdyrkomiteen.no

Postadresse
Forsøksdyrkomitéen
c/o Mattilsynet, Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal