Personvern og cookies

Her finner du informasjon om hvordan Forsøksdyrkomiteen samler inn og bruker personopplysninger, og om hvordan vi behandler personopplysninger når du besøker forsoksdyrkomiteen.no eller våre sider i sosiale medier.

Oppdatert 12. mars 2024

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Videre er en dynamisk IP-adresse i gitte tilfeller også definert som personopplysning. Men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte, som saksdokumenter, utredninger eller vurderinger som omhandler ansatte, personer eller virksomheter som vi fører tilsyn med eller andre. Det samme gjelder innholdet i e-postkommunikasjon eller bilder av ansatte, personer eller virksomheter som vi fører tilsyn med eller andre. I tillegg er logging av aktivitet i datasystemer å regne som personopplysninger.

Les mer hos Datatilsynet: Hva er en personopplysning?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Forsøksdyrkomiteen behandler de opplysningene som er nødvendige for å løse oppgavene nevnt i avsnittet Hvorfor behandler Forsøksdyrkomiteen personopplysninger?. Konkret hvilke opplysninger vi samler inn og bruker er avhengig av oppgaven vi skal løse.

Hva betyr «behandling» av personopplysninger?

Med behandling av personopplysninger menes alle typer bruk av personopplysninger. Det er alt fra innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, overføring, utlevering til andre og publisering av opplysningene. Med andre ord omfatter «behandling» alt vi, Forsøksdyrkomiteen, gjør med den enkeltes personopplysninger.

Les mer hos Datatilsynet: Personvernprinsippene

Hvorfor behandler Forsøksdyrkomiteen personopplysninger?

Forsøksdyrkomiteen er avhengig av å ha tilgang til enkelte personopplysninger for å løse samfunnsoppdraget vårt. Forsøksdyrkomiteen samler bare inn opplysninger vi trenger for å gjøre oppgavene våre. Disse opplysningene bruker vi kun til de oppgavene som vi har hentet dem inn for.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine?

For at Forsøksdyrkomiteen skal kunne bruke dine personopplysninger må vi ha et behandlingsgrunnlag, som er det samme som rettslig grunnlag. Det rettslige grunnlaget er enten hjemmel i lov eller forskrift, eller et frivillig, uttrykkelig og opplyst samtykke fra den enkelte person som vi behandler opplysninger om.

Hvor får vi opplysningene fra?

Forsøksdyrkomiteen får kun inn informasjon om deg via din IP-adresse som anonymiseres i våre analysesystemer.

Hvordan tar vi vare på opplysningene om deg?

Personopplysninger skal ikke lagres lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt samlet inn for. Hvis ikke opplysningene skal oppbevares etter arkivloven eller annen lovgivning, så slettes de etter bruk.

Personopplysningene blir behandlet i flere IT-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet, og som er risikovurdert.

Hvem har tilgang til opplysningene om deg?

Ansatte i Forsøksdyrkomiteen har tilgang til personopplysningene de trenger for at Forsøksdyrkomiteen skal løse sitt samfunnsoppdrag. For enkelte tjenester og løsninger bruker vi ulike eksterne leverandører, de er Forsøksdyrkomiteens databehandlere. Forsøksdyrkomiteen er pålagt å inngå egne avtaler (databehandleravtaler) for å sikre at leverandørene tar godt vare på personopplysningene.

Hvem kan vi utlevere opplysninger om deg til?

Forsøksdyrkomiteen kan ikke utlevere personopplysninger om våre brukere uten at det finnes en lovhjemmel eller en rettslig kjennelse. «Utlevering» eller «eksport av data» er enhver avgivelse av data, som ikke innebærer Forsøksdyrkomiteens system / behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på den registrertes vegne.

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen din når du åpner en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.

Les mer hos Datatilsynet: Cookies og informasjonskapsler

Ved å benytte våre nettsider samtykker du i at det lagres informasjonskapsler via din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Webanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet.

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Matomo og Google Analytics. Disse verktøyene bruker informasjonskapsler som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Ingen av informasjonskapslene Forsøksdyrkomiteen bruker, gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er:

  • hvor mange som besøker ulike sider
  • hvor lenge besøket varer
  • hvilke datoer det er besøk på ulike sider
  • hvilke nettlesere som benyttes
  • hvilke skjermoppløsninger og enheter som benyttes

Matomo

Matomo anonymiserer alle brukeres IP-adresse automatisk.

Google Analytics

Vi bruker et script (kode) som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen lagres av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Tilbakemeldingsfunksjoner

Nederst i noen av artiklene på forsoksdyrkomiteen.no finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker tilbakemeldingene til å forbedre innholdet på nettstedet.

Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om å ikke registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg også om ikke å skrive inn opplysninger om deg eller andre.

Facebook

Hvis du bruker Facebooksidene våre, så samler Facebook inn data for å danne sideinnsikt. Se Facebooks retningslinjer for sideinnsikt.

Dine rettigheter

Innsyn: Alle har rett til generell informasjon om Forsøksdyrkomiteens behandling av personopplysninger. I tillegg har alle personer som vi har registrert personopplysninger om rett på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om seg og hvordan disse opplysningene blir behandlet.

Retting og sletting: Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir endret, rettet eller slettet i henhold til personopplysningsloven.

I tillegg kan alle personer som Forsøksdyrkomiteen har registrert personopplysninger om, be om begrensning i behandlingen og / eller komme med innsigelser mot behandlingen.

Krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt

Har du spørsmål om hvordan Forsøksdyrkomiteen håndterer dine personopplysninger eller generelt om hvordan vi håndterer personvern og innsyn, kan du kontakte oss på post@forsoksdyrkomiteen.no.