Spørsmål og svar

Her finner du svar på vanlige spørsmål om Forsøksdyrkomitéen og vårt arbeid.

Har du spørsmål til komitéen? Ta kontakt på post@forsoksdyrkomiteen.no.

3R – forbedring, reduksjon og erstatning

Hvordan ser Forsøksdyrkomiteen for seg at forsøk på ville dyr kan erstattes med alternative metoder?

Det kommer stadig nye metoder og teknikker som kan erstatte bruk av viltlevende dyr i forsøk. Hvorvidt slike er anvendbare, avhenger av formålet med studien. For visse studier kan eksempelvis innsamling av feces, hår for DNA/diet eller bruk av viltkameraer og annen fototeknologi være gode alternativer.

Eksempelvis legger vi ved disse linkene:

For råd og tips, samt for bedre å kunne følge med på utviklingen innen 3R-området knyttet til viltlevende dyr/feltforsøk, mener komiteen at det kan være hensiktsmessig at dyrevelferdsenhetene ved institusjoner som jobber med de samme dyreartene og bruker samme metoder etablerer samarbeid seg imellom.

Opplæring

Under webinaret var det mange som etterlyste bedre opplæring innenfor de dyrearter og metoder de jobber med, herunder produksjonsdyr og rein i kontrollerte forsøk.

Komiteen har tatt kontakt med universitetene som tilbyr kurs i forsøksdyrlære. Nedenfor følger en oppdatering fra Siri K. Knudsen ved UiT på hva som skjer på dette området.

CAREIn – “Course in Animal Research In Norway” – etablering av nasjonale kurs i forsøksdyrlære. De fem største universitetene (UiB, UiO, UiT, NTNU og NMBU) gikk i 2017 sammen for å etablere felles kurs i forsøksdyrlære.  Den teoretiske delen av kurset skal være nettbasert. Hensikten er å lage felles kursmateriale og felles kurs som tilfredsstiller EU-rammeverket for teoretisk og praktisk opplæring, at kursene gjøres mer tilgjengelig både i tid og geografisk, samt å oppnå internasjonal akkreditering.

Det ble gjort en analyse av studentmassen som tar forsøksdyrkurs i Norge, og fordi det er flest studenter som trenger kurs innen laboratoriedyr/medisinsk og helsevitenskapelig forskning, valgte man først å etablere kurs innen tradisjonelle laboratoriedyr (inkludert modellfisk). Deretter er planen at tilsvarende nasjonalt kurs skal etableres for fisk/akvakultur, før man deretter etablerer nettbaserte nasjonale kurs for fagområder der det er færre studenter dvs. innen viltlevende dyr/feltforsøk samt for produksjonsdyr/landbruksforskning.

FELASA kursene (A-D) var inndelt basert på personellets bakgrunn/hva de jobbet med. Disse er erstattet med et nye kategorier i henhold til den nye forsøksdyrforskriften (Direktivet), basert på at personell skal være tilstrekkelig utdannet og trent før de utfører noen av de følgende funksjonene:

(a) utfører forsøk med dyr
(b) utformer/designer forsøk og prosjekter
(c) steller dyr eller
(d) avliver dyr

FOTS søknader

Relevant for dyrevelferdsenhetene