Nederlandske myndigheter satser over 1 milliard kroner på dyrefri forskning

Det nederlandske National Growth Fund investerer 124,5 millioner euro i overgangen til dyrefrie innovasjoner innen biomedisin. Midlene vil akselerere utviklingen av dyrefrie medisinske løsninger gjennom det nye Centre for Animal-Free Biomedical Translation (CPBT). Dette vil gi økonomiske og sosiale fordeler med bedre medisiner og mindre dyreforsøk. CPBT vil etablere et senter for utvikling og formidling […]

Les hele saken

Invitation to an online meeting on 3Rs and Best Practice in Wild Bird Research

The Norwegian National Committee for the Protection of Animals used for Scientific Purposes held an online meeting on February 27, 2024, with national committees (NC), 3R centres, authorities and researchers in Sweden, Finland, Denmark, UK, and Norway on 3Rs in Wildlife Research.  Link to information about the meeting:   https://www.forsoksdyrkomiteen.no/online-meeting-about-3rs-and-best-practice-in-wildlife-research/  The objectives for the meeting were […]

Les hele saken

Forsøksdyrkomitéen på besøk ved Komparativ medisin OUS

I slutten av april besøkte Forsøksdyrkomitéen avdeling for Komparativ medisin ved Oslo Universitetssykehus (KPM OUS). Vi besøkte seksjonen ved Rikshospitalet.   Først fikk vi en introduksjon om seksjonene ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, som siden 2011 er organisert under samme avdeling og med felles avdelingsleder.   Vi fikk så en omvisning ved gnageravdelingen MDU på Rikshospitalet.  […]

Les hele saken

Sharing information on 3R in wildlife research

The Norwegian National Committee for the Protection of Animals used for Scientific Purposes invited national committees (NC), 3R centres, authorities and researchers in Sweden, Finland, Denmark, UK, and Norway to an online meeting on 3Rs in Wildlife Research.  The meeting was arranged on February 27, 2024. Link to news item: https://www.forsoksdyrkomiteen.no/online-meeting-about-3rs-and-best-practice-in-wildlife-research/. The objectives for the meeting […]

Les hele saken

Fiskehelserapporten 2023 anbefaler etablering av et senter for alternativer til dyreforsøk (3R-senter)

Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet er en faglig oppsummering av tilstanden for dyrevelferd og dyrehelse i norsk fiskeoppdrett. Rapporten for 2023 ble offentliggjort 12. mars 2024 og har et eget kapittel som omtaler fisk som forsøksdyr.    Veterinærinstituttet skriver blant annet følgende: «Til tross for vårt høye og økende forbruk av forsøksdyr, inkludert landdyr, mangler Norge fortsatt et […]

Les hele saken

Informasjon om 3R: Forbedring

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Forbedring:  Forbedring […]

Les hele saken

Forsøksdyrkomitéen har fått et mandat

Da Forsøksdyrkomitéen ble opprettet i 2019 av Landbruks- og matdepartementet, fikk komiteen ikke noe spesifikt mandat: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17864405/norge-har-etablert-nasjonal-komite-for-beskyttelse-av-forsoksdyr?publisherId=10773547  I 2021 utviklet komiteen et utkast til mandat som ble oversendt til departementene (LMD og NFD).  I januar 2024 mottok komiteen et svar fra LMD, hvor mandatet godkjennes: Svar på henvendelse fra Forsøksdyrkomitéen fra LMD Les mandatet her:  Mandat

Les hele saken

Online meeting about 3Rs and best practice in Wildlife Research

On Tuesday 27th of February 2024 the Norwegian National Committee held an online meeting about 3Rs and best practice in wildlife research.   There were 30 participants, which included representatives from the Norwegian competent authority, Norecopa, the Swedish National Committee and 3R center, the Finish National Committee, NC3Rs in the UK, Danish wildlife researchers and several […]

Les hele saken

Informasjon om 3R: Reduksjon

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Reduksjon:  Reduksjon […]

Les hele saken
1 2 3 9