Sharing information on 3R in wildlife research

The Norwegian National Committee for the Protection of Animals used for Scientific Purposes invited national committees (NC), 3R centres, authorities and researchers in Sweden, Finland, Denmark, UK, and Norway to an online meeting on 3Rs in Wildlife Research.  The meeting was arranged on February 27, 2024. Link to news item: https://www.forsoksdyrkomiteen.no/online-meeting-about-3rs-and-best-practice-in-wildlife-research/. The objectives for the meeting […]

Les hele saken

Fiskehelserapporten 2023 anbefaler etablering av et senter for alternativer til dyreforsøk (3R-senter)

Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet er en faglig oppsummering av tilstanden for dyrevelferd og dyrehelse i norsk fiskeoppdrett. Rapporten for 2023 ble offentliggjort 12. mars 2024 og har et eget kapittel som omtaler fisk som forsøksdyr.    Veterinærinstituttet skriver blant annet følgende: «Til tross for vårt høye og økende forbruk av forsøksdyr, inkludert landdyr, mangler Norge fortsatt et […]

Les hele saken

Informasjon om 3R: Forbedring

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Forbedring:  Forbedring […]

Les hele saken

Forsøksdyrkomitéen har fått et mandat

Da Forsøksdyrkomitéen ble opprettet i 2019 av Landbruks- og matdepartementet, fikk komiteen ikke noe spesifikt mandat: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17864405/norge-har-etablert-nasjonal-komite-for-beskyttelse-av-forsoksdyr?publisherId=10773547  I 2021 utviklet komiteen et utkast til mandat som ble oversendt til departementene (LMD og NFD).  I januar 2024 mottok komiteen et svar fra LMD, hvor mandatet godkjennes: Svar på henvendelse fra Forsøksdyrkomitéen fra LMD Les mandatet her:  Mandat

Les hele saken

Online meeting about 3Rs and best practice in Wildlife Research

On Tuesday 27th of February 2024 the Norwegian National Committee held an online meeting about 3Rs and best practice in wildlife research.   There were 30 participants, which included representatives from the Norwegian competent authority, Norecopa, the Swedish National Committee and 3R center, the Finish National Committee, NC3Rs in the UK, Danish wildlife researchers and several […]

Les hele saken

Informasjon om 3R: Reduksjon

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Reduksjon:  Reduksjon […]

Les hele saken

Grunnleggende opplæringskurs (funksjon A-D) som tilbys i Norge

Her er en oversikt over aktuelle kurs for deg som skal bruke dyr i forsøk. Funksjon A-D viser til EUs veiledningsdokument Caring for animals aiming for better science – Publications Office of the EU (europa.eu).  I. Tradisjonelle laboratoriedyr (gnagere, gris og modellfisk i biomedisinsk forskning), funksjon A, B, D.   1.CAREIN online teorikurs utviklet i samarbeid […]

Les hele saken

Australia strammer inn bruken av forced-swim-test

I Australia har National Health and Medical Research Council (NHMRC) – den viktigste nasjonale myndigheten med ansvar for medisinsk forskning – kunngjort sin holdning til et omdiskutert dyreforsøk – forced-swim test.  Forced-swim test ble utviklet i 1977 som en dyremodell for forskning på depresjon. Testen innebærer å plassere en mus eller rotte i en vanntank […]

Les hele saken

Canada forbyr testing av kosmetikk på dyr

I Canada har søkelyset på forsøksdyrenes velferd ført til stigende etterspørsel etter kosmetikk som ikke er testet på dyr.  Lovgiver har nylig vedtatt en lov som forbyr testing av kosmetikk på dyr i Canada.   Myndighetene i Canada holdt diskusjoner med kosmetikkbransjen og sentrale dyreverngrupper før de implementerte forbudet som trer i kraft 22. desember 2023. […]

Les hele saken
1 2 3 9