Behov for utredning om forskning uten forsøksdyr og et nasjonalt 3R-senter

Forsøksdyrkomitéen anbefaler i sin nyeste uttalelse at det tas initiativ til en norsk offentlig utredning (NOU) som kan drøfte muligheter for å begrense bruken av dyreforsøk i Norge til fordel for forskning uten forsøksdyr gjennom økt bruk av forskningsmetoder som ikke krever bruk av dyr. I tillegg anbefaler komitéen opprettelsen av et nasjonalt, statlig finansiert 3R-senter som vil kunne spille en nøkkelrolle i overgangen.

Brukes høyt antall forsøksdyr i Norge

Til tross for politiske mål om å begrense bruken av forsøksdyr, brukes det et høyt antall dyr i forsøk i Norge sammenlignet med andre europeiske land. Norge er det eneste skandinaviske landet som ikke har et uavhengig 3R-senter med langsiktig, statlig finansiering for å koordinere innsatsen for alternativer til dyreforsøk.

Forsøksdyrkomitéen har gjennomgått uttalelsen «Transition to non-animal research» skrevet av den nasjonale komitéen for beskyttelse av dyr brukt for vitenskapelige formål i Nederland (Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, NCad). På bakgrunn av denne gjennomgangen, samt informasjon om særnorske forhold, har Forsøksdyrkomitéen dannet betraktninger og anbefalinger om hvordan målet om å begrense bruken av forsøksdyr i Norge kan nås. Uttalelsen er sendt til landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

– Vårt arbeid er basert på det som er gjort i Nederland. De har en mer proaktiv og målrettet politikk om en rask overgang til «dyrefri» forskning. Vi må finne egne alternativer. Vi ønsker at Norge skal få et nasjonalt statlig finansiert 3R-senter som også Finland, Danmark og Sverige har, forteller leder i Forsøksdyrkomitéen, Tore S. Kristiansen.

Anbefaler NOU og 3R-senter

I uttalelsen anbefaler Forsøksdyrkomitéen at det tas initiativ til en norsk offentlig utredning (NOU) som kan kartlegge potensialet for en overgang til forskning uten forsøksdyr, formulere tydelige målsetninger, og fremstille en konkret plan for overgangen. I tillegg anbefaler komitéen opprettelsen av et nasjonalt, statlig finansiert 3R-senter som vil kunne koordinere innsats fra alle involverte aktører og fremskynde utviklingen av alternativer til dyreforsøk gjennom et tilknyttet forsknings- og utviklingsfond.

– Vi håper at myndighetene nå følger våre oppfordringer og at vi også i Norge blir mer proaktive og lager et veikart for å utvikle og ta i bruk alternativer til dyreforsøk og reduserer bruken av forsøksdyr og belastningen på dyrene som blir brukt, sier Kristiansen.

Her kan du lese Forsøksdyrkomitéens uttalelse:
Overgang til forskning uten forsøksdyr