Archive Monthly Archives: mars 2024

Fiskehelserapporten 2023 anbefaler etablering av et senter for alternativer til dyreforsøk (3R-senter)

Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet er en faglig oppsummering av tilstanden for dyrevelferd og dyrehelse i norsk fiskeoppdrett. Rapporten for 2023 ble offentliggjort 12. mars 2024 og har et eget kapittel som omtaler fisk som forsøksdyr.    Veterinærinstituttet skriver blant annet følgende: «Til tross for vårt høye og økende forbruk av forsøksdyr, inkludert landdyr, mangler Norge fortsatt et […]

Les hele saken

Informasjon om 3R: Forbedring

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Forbedring:  Forbedring […]

Les hele saken

Forsøksdyrkomitéen har fått et mandat

Da Forsøksdyrkomitéen ble opprettet i 2019 av Landbruks- og matdepartementet, fikk komiteen ikke noe spesifikt mandat: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17864405/norge-har-etablert-nasjonal-komite-for-beskyttelse-av-forsoksdyr?publisherId=10773547  I 2021 utviklet komiteen et utkast til mandat som ble oversendt til departementene (LMD og NFD).  I januar 2024 mottok komiteen et svar fra LMD, hvor mandatet godkjennes: Svar på henvendelse fra Forsøksdyrkomitéen fra LMD Les mandatet her:  Mandat

Les hele saken

Online meeting about 3Rs and best practice in Wildlife Research

On Tuesday 27th of February 2024 the Norwegian National Committee held an online meeting about 3Rs and best practice in wildlife research.   There were 30 participants, which included representatives from the Norwegian competent authority, Norecopa, the Swedish National Committee and 3R center, the Finish National Committee, NC3Rs in the UK, Danish wildlife researchers and several […]

Les hele saken