Tag Archives for3R

Invitation to an online meeting on 3Rs and Best Practice in Wild Bird Research

The Norwegian National Committee for the Protection of Animals used for Scientific Purposes held an online meeting on February 27, 2024, with national committees (NC), 3R centres, authorities and researchers in Sweden, Finland, Denmark, UK, and Norway on 3Rs in Wildlife Research.  Link to information about the meeting:   https://www.forsoksdyrkomiteen.no/online-meeting-about-3rs-and-best-practice-in-wildlife-research/  The objectives for the meeting were […]

Les hele saken

Sharing information on 3R in wildlife research

The Norwegian National Committee for the Protection of Animals used for Scientific Purposes invited national committees (NC), 3R centres, authorities and researchers in Sweden, Finland, Denmark, UK, and Norway to an online meeting on 3Rs in Wildlife Research.  The meeting was arranged on February 27, 2024. Link to news item: https://www.forsoksdyrkomiteen.no/online-meeting-about-3rs-and-best-practice-in-wildlife-research/. The objectives for the meeting […]

Les hele saken

Informasjon om 3R: Forbedring

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Forbedring:  Forbedring […]

Les hele saken

Online meeting about 3Rs and best practice in Wildlife Research

On Tuesday 27th of February 2024 the Norwegian National Committee held an online meeting about 3Rs and best practice in wildlife research.   There were 30 participants, which included representatives from the Norwegian competent authority, Norecopa, the Swedish National Committee and 3R center, the Finish National Committee, NC3Rs in the UK, Danish wildlife researchers and several […]

Les hele saken

Informasjon om 3R: Reduksjon

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Reduksjon:  Reduksjon […]

Les hele saken

Vi trenger et 3R senter i Norge!

Det er over 20 år siden det politisk ble bestemt å opprette et 3R senter i Norge. Uten noen instans som jobber målrettet med dette og uten noen forskningsmidler øremerket for 3R forskning, så går utviklingen svært sakte. Etablering av Norecopa har vært et riktig steg på veien, men det er ikke tilstrekkelig i dagens […]

Les hele saken

Norecopa`s nyhetsbrev

Norecopa er Norges nasjonale 3R-plattform for å fremme «de 3 R-ene» (Replacement, Reduction, Refinement) i forbindelse med dyreforsøk, og gir jevnlig ut nyhetsbrev med mye nyttig informasjon. I siste nyhetsbrev  (7-2021 (norecopa.no)) er det flere interessante tema som: ny bevilgning til Norecopa som norsk 3r plattform i 2022 nytt fra andre 3r sentre Viste du […]

Les hele saken