Canada forbyr testing av kosmetikk på dyr

I Canada har søkelyset på forsøksdyrenes velferd ført til stigende etterspørsel etter kosmetikk som ikke er testet på dyr.  Lovgiver har nylig vedtatt en lov som forbyr testing av kosmetikk på dyr i Canada.  

Myndighetene i Canada holdt diskusjoner med kosmetikkbransjen og sentrale dyreverngrupper før de implementerte forbudet som trer i kraft 22. desember 2023. Forbudet omfatter både importert kosmetikk til Canada og kosmetikk produsert nasjonalt. 

Mange land over hele verden har lover som forbyr eller begrenser testing av kosmetikk på dyr, inkludert medlemslandene i Den europeiske union (EU). EU har forbudt salg av kosmetikk testet på dyr siden 2013.  

Forbudet vil ikke påvirke andre områder der dyr brukes i forsøk, for eksempel testing av legemidler og kjemikalier. 

Canadiske myndigheter har lovet å fortsette å støtte utviklingen og bruken av alternativer til dyretesting både innenfor Canada og gjennom vår deltakelse i nasjonale og internasjonale vitenskapelige fora. 

I EU og Norge er det forbudt å produsere, importere og omsette kosmetiske produkter som er testet på dyr. Forbudet gjelder også for ingredienser som kun brukes i kosmetikk. Forbrukere har likevel ingen garanti for at  kosmetiske produkter på det norske markedet ikke inneholder ingredienser som har vært testet på dyr. 

Kilde:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cosmetics/animal-testing-ban.html
https://realresearcher.com/media/84-percent-in-support-of-canada-banning-animal-testing-for-cosmetic-products/
https://www.mattilsynet.no/kosmetikk-og-kroppspleieprodukter/dyretesting-av-kosmetikk-i-eu-og-eos-land