EFPIA og RSPCA AWB webinar agenda 18. juni

EFPIA and RSPCA, i samarbeid med FELASA and EFAT inviterer til webinar om «The Animal Welfare Body – a catalyst for progress” under Directive  2010/63/EU.

Webinaret finner sted: Fredag, 18. Juni 2021: 13.00 – 17.00 CEST
Åpent for alle (dyrevelferdsenhetene, PMSKer, forskere og forvaltning)

Agenda og nærmere informasjon om påmelding finnes her.