Invitation to an online meeting on 3Rs and Best Practice in Wild Bird Research

Forsøksdyrkomitéen inviterer til seminar med Dyrevelferdsenhetene

Vi inviterer til en dag med faglig input og spennende diskusjoner.

Vi gjentar suksessen fra i fjord og holder et fysisk seminar, hvor dere som jobber i dyrevelferdsenhetene kan møtes og utveksle erfaringer, meninger, ideer og også etablere kontaktpunkter for samarbeid mellom dyrevelferdsenhetene. Siden møtet er kun fysisk så trenger vi å vite hvor mange som ønsker å delta derav påmelding.

Sted: Holbergs Terrasse kurs og konferansesenter, Stensberg gata 27, Oslo

Tid: Torsdag 23. november 2023, kl.10-15.

Påmeldingsfrist: 5. november 2023 – send påmelding til: post@forsoksdyrkomiteen.no

Vennligst oppgi allergi/matintoleranse.

Forsøksdyrkomitéen er interessert i å bli kjent med alle som sitter i dyrevelferdsenhetene, så hvis avdelingen din sendte PMSK på dette seminaret i fjor og dere kun har anledning til å sende én person, vær vennlig å vurder om dere kan sende en av de andre personene i dyrevelferdsenheten denne gangen. 

Vi ønsker å holde diskusjonsgrupper for de som jobber med gnagere, fisk, produksjonsdyr og ville dyr, hvis du er interessert i å delta i en slik diskusjonsgruppe, vær vennlig å oppgi hvilke (hoved) arter du jobber med. 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj!

Sett av dagen i kalenderen!