Forsøksdyrkomitéen inviterer til seminar med Dyrevelferdsenhetene

Vi inviterer til en dag med faglig input og spennende diskusjoner.

Vi gjentar suksessen fra i fjord og holder et fysisk seminar, hvor dere som jobber i dyrevelferdsenhetene kan møtes og utveksle erfaringer, meninger, ideer og også etablere kontaktpunkter for samarbeid mellom dyrevelferdsenhetene. Siden møtet er kun fysisk så trenger vi å vite hvor mange som ønsker å delta derav påmelding.

Sted: Holbergs Terrasse kurs og konferansesenter, Stensberg gata 27, Oslo

Tid: Torsdag 23. november 2023, kl.10-15.

Påmeldingsfrist: 5. november 2023 – send påmelding til: post@forsoksdyrkomiteen.no

Vennligst oppgi allergi/matintoleranse.

Forsøksdyrkomitéen er interessert i å bli kjent med alle som sitter i dyrevelferdsenhetene, så hvis avdelingen din sendte PMSK på dette seminaret i fjor og dere kun har anledning til å sende én person, vær vennlig å vurder om dere kan sende en av de andre personene i dyrevelferdsenheten denne gangen. 

Vi ønsker å holde diskusjonsgrupper for de som jobber med gnagere, fisk, produksjonsdyr og ville dyr, hvis du er interessert i å delta i en slik diskusjonsgruppe, vær vennlig å oppgi hvilke (hoved) arter du jobber med. 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj!

Sett av dagen i kalenderen!

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: