Forsøksdyrkomitéens årsrapport 2021-2022

I rapporten finner du en oppsummering av komitéens arbeid, våre rapporter og uttalelser.

Last ned årsrapporten her.