Nyttig tips til dyrevelferdsenhetene

Sitter du i en dyrevelferdsenhet og trenger noen nyttige tips?  En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 svarte dyrevelferdsenhetene overveldende at dere trenger mer informasjon. Derfor har Forsøkskomiteen laget en rekke korte nyhetssaker med tips til dyrevelferdshetene om hvordan de kan gjennomføre kvalitetssikring av søknadene på best mulig måte.

Tips til dyrevelferdsenhetene: PREPARE

Under planleggingsfasen kan det være nyttig for både deg og forskeren å bruke PREPARE:

PREPARE er en veileder som går igjennom alle sider av et dyreforsøk og er laget med mål om å hjelpe forskeren å vurdere alle detaljene i forsøket for å oppnå høyest mulig kvalitet og dyrevelferd. Tips gjerne forskerne på din forsøksdyravdeling om at dette kan være et nyttig verktøy for dem mens de skriver søknaden. Det kan også være nyttig for deg å bruke når du kvalitets sikrer søknaden og det kan være en ressurs for dere begge hvis det er noe som mangler i søknaden.

Les mer om PREPARE på Norecopas nettsider.

 

English:

Tips for the animal welfare body: PREPARE

Are you in an animal welfare body and need some good tips? One of the tasks of the Norwegian national committee for the protection of animals used for scientific purposes is to share knowledge and in the survey we conducted in 2019 the animal welfare bodies answered overwhelmingly that you want more information. Therefore, the committee have produced a set of short news pieces including tips for the animal welfare bodies on how to conduct the quality control of the applications in the best way.

During the planning phase, it can be useful for both you and the researcher to use PREPARE:

PREPARE are guidelines that looks at all factors of a laboratory animal experiment and is made with the goal of helping the researcher assess all the details of the experiment to obtain the highest possible quality and animal welfare. You can tip the researchers at your animal facility that it can be a useful tool for them as they are writing their application. It can also be useful for you while you do the quality control of the application and it can be a resource for you both if there is something missing in the application.

Learn more about PREPARE.