Oppstart av forsøksdyrkomitéen – dette jobber vi med

Landbruks- og matdepartementet har nå utnevnt den nye nasjonale komitéen for beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål. 

Rådets leder er Tore S. Kristiansen, og komitéen består ellers av Grete Bæverfjord, Hogne Bleie, Espen Engh, Kristine Eraker Aasland Hansen,  Susanna Lybæk, Jenny Mattisson og Kathrine A. Ryeng. Du kan lese en presentasjon av rådsmedlemmene her

Dette jobber vi med

Etter flere styremøter ønsker vi å dele en kort oppsummering av hva vi har jobbet med til nå. 

I de første møtene har vi sett på organisering av arbeidet, og hvordan vi kan arbeide på en effektiv måte. Dette er noen av de sakene vi jobber med nå:

  • Vi er i dialog med Mattilsynet, og har fått informasjon fra dem om hvilke tema innen forsøksdyr de ønsker råd om. 
  • Vi er i dialog med virksomheter som driver med forsøksdyr og diskuterer hvordan vi på best mulig måte kan bidra til at de driver forsøk på en så god måte som mulig, samt hvilke behov de har for rådgivning og vurderinger.
  • Vi har besøkt Austevoll forsøksstasjon for å lære mer om bruk av fisk i dyreforsøk. 

Vi har også jobbet med å etablere oss på nett, samt at vi jobber med med en spørreundersøkelse hvor vi ber om tilbakemelding fra alle forsøksdyrenheter i Norge om hvilke råd og informasjon de trenger. 

Her finner du en oversikt over møter og referater.

Dersom du har innspill til forsøksdyrkomitéens arbeid, ta gjerne kontakt med oss på e-post forsoksdyrkomiteen@gmail.com