Uttalelse fra Forsøksdyrkomiteen om IgY antistoff

I november 2021 fikk Forsøksdyrkomitéen en henvendelse fra Mattilsynet, Team Forsøksdyr, om vurdering av om Immunoglobelin Y (IgY) produsert i hønseegg kan anses som en raffinering av antistoffproduksjon, selv om metoden innebærer immunisering av høns.

Anbefalingen fra EURL ECVAM fra 2020 har ikke tatt for seg IgY spesifikt. Forsøksdyrkomitéen har nå undersøkt produksjonen av IgY nærmere og laget en ny uttalelse om antistoff produksjon.

 

Her er Forsøksdyrkomiteens uttalelse angående produksjon av IgY antistoff.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: