Velkommen til nettmøter med dyrevelferdsenhetene

Nettmøtene som ble gjennomført høsten 2020 var veldig positive, så Forsøksdyrkomitéen ønsker å gjennomføre et nytt sett med slike møter. 

Det vil igjen bli holdt 3 nettmøter, inndelt etter dyregruppe man jobber med. For at alle denne gangen skal kunne delta aktivt i diskusjonen med lyd og bilde ønsker vi påmelding slik at alle deltakerne kan legges inn i Teams. Vi inviterer alle til å foreslå tema til diskusjon i forbindelse med påmeldingen.  

Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet er invitert og vil delta i diskusjonen.

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med gnagere / produksjonsdyr: 

Tirsdag 19.10.21 kl.10.00-12.00. 

10.00-10.10: Introduksjon komiteen – leder Tore Kristiansen

10.10-10.30: Henrik Rasmussen (OUS, gnager): “Organisering og dyrevelferdsenhet”.

10.30-10.45: Kristian Hoel (VI, produksjonsdyr): “Arbeid i en dyrevelferdsenhet”.

10.45-12.00: Diskusjon

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med fisk / villfisk: 

Onsdag 20.10.21 kl.10.00-12.00.

10.00-10.10: Introduksjon komiteen – leder Tore Kristiansen

10.10-10.20: «Overgang til forskning uten forsøksdyr – ikke mulig for fiskeforskerne?” Tore Kristiansen

10.20-10.30: Gunvor Knutsen (Mattilsynet): “HEP på fisk”.

10.30-12.00: Diskusjon

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med ville dyr og fugl / feltforsøk: 

Tirsdag 26.10.21 kl.10.00-12.00. 

10.00-10.10: Introduksjon komiteen – leder Tore Kristiansen

10.10-10.20: Representant fra Forsøksdyrforvaltningen: “HEP på vilt”.

10.20-10.40: Representant fra Hovedkontoret i Mattilsynet: “Forvaltningsmerking på vilt”.

10.40-12.00: Diskusjon

Påmelding til:  post@forsoksdyrkomiteen.no
Frist: mandag 11.10.21. 


English:
 

 The Norwegian national committee for the protection of animals used for scientific purposes invites the animal welfare bodies to an online meeting 

The online meetings held in the fall of 2020 received very positive responses, so the committee would like to again hold a set of these meetings. It will be 3 online meetings, one for rodents/production animals, one for fish and one for wildlife. To ensure that anyone can participate in the discussion with sound and video, we will have to ask for pre-registration, so that all participants can be registered in Teams. We encourage everyone to include a suggestion for discussion-topic together with their registration.  

We remind all participants that NARA (Mattilsynet) is invited to the meetings and will participate in the discussion.  

The meetings will be held in Norwegian but with possibilities to ask questions in English.  

Online meeting for animal welfare bodies that work with rodents / production animals: 

Tuesday 19.10.21 kl.10.00-12.00. 

The meeting will start with a short introduction of the committee. Followed by presentations and after there will be opportunities for questions and discussion.  

Online meeting for animal welfare bodies that work with fish (wild and farmed): 

Wednesday 20.10.21 kl.10.00-12.00. 

The meeting will start with a short introduction of the committee. Followed by presentations and after there will be opportunities for questions and discussion.

Online meeting for animal welfare bodies that work with wild animals and birds: 

Tuesday 26.10.21 kl.10.00-12.00. 

The meeting will start with a short introduction of the committee. Followed by presentations and after there will be opportunities for questions and discussion.


Register at: post@forsoksdyrkomiteen.no
Deadline: monday 11.10.21.