Velkommen til nettmøter med dyrevelferdsenhetene

Forsøksdyrkomiteen har sendt ut invitasjon til nettmøte med alle i dyrevelferdsenhetene.

Forsøksdyrkomitéen er Norges rådgivende organ for Forsøksdyrforvaltningen og dyrevelferdsenhetene. Resultatet fra spørreundersøkelsen som vi gjennomførte i 2019 viste at dyrevelferdsenhetene ønsker møteplasser hvor vi kan ha faglige diskusjoner. Forsøksdyrkomitéen planlegger derfor et seminar, men pga. korona-situasjonen er et slikt fysisk møte ikke mulig høsten 2020. Derfor ønsker vi å invitere alle dyrevelferdsenhetene til et nettmøte hvor vi kan bli kjent og diskutere faget. Det vil bli holdt 3 nettmøter, inndelt etter artsgruppe man jobber med, hvor alle kan delta på Teams.

Nettmøtene er fordelt på følgende dager og med følgende tema:

Tirsdag 03.11.20 kl.10-11.30 – tema gnagere
Onsdag  04.11.20 kl.10-11.30 – tema ville dyr/feltforsøk
Tirsdag 10.11.20 kl.10-11.30 – tema fisk

Vennligst send henvendelse til post@forsoksdyrkomiteen.no , om du er medlem av dyrevelferdsenhet og ikke har mottatt invitasjon.

Vi ønsker velkommen og håper at så mange som mulig vil delta!